Ale nummer 2 2023

Likvida affärer – affärstransaktioner på landsbygden.

Nu är Ale nr 3/ 2023 på väg till sina läsare!
I det nya numret finns en innehållsrik artikel med titeln Likvida affärer. Ored Olsson i Grönhult, Villands Vånga, och brännvinsekonomin vid 1800-talets mitt. Författaren, docent Anders Perlinge, skriver om hur affärstransaktioner på landsbygden fungerade före sparbanksväsendets genombrott. Tack vare en unik källa i form av dagboksanteckningar förda av bonden Ored Olsson i Grönhult mitten av 1800-talet har det varit möjligt att göra en fallstudie som visar olika aspekter av enskilda personers ekonomiska situation under självhushållningens tid.
Ale 3/2023 får vi också en inblick i vad som döljer sig i Historiska museets stora magasin i Lund, där fyra amanuenser under våren arbetade med att gå igenom de intressanta utgrävningsfynden från Ageröd. De aktuella föremålen härrör från mesolitikum, den förhistoriska period som ibland kallas ”jägarstenålder”, och är bland de äldsta kända lämningarna av invånare i Skåne. Föremålen från Ageröd är fascinerande vittnesmål om människans förmåga att använda de material som finns tillgängliga i närområdet för att tillverka redskap som var nödvändiga för överlevnaden.
Slutligen får vi en rapport från föreningens glada sommarutflykt, som i år gick till nordvästra Skåne.