https://tidskriftenale.se/wp-content/uploads/2023/02/ALE-1969-3_v02.pdf

Cari-Filip Mannerstrile: Förebuden i Färlöv
Henry Bruun: De danske Braher
Gustaf Äberg: Gifwa sig under ambtet eller ock . .
Alf Erlandsson: Jöran Adlersteen och skånebreven, 1690
Torbjörn Kjölstad: Historiska föreningen i Lund 1869 — 1969
Lars-Göran Kindström: Rapport från Fredriksdal
Aktuellt om antikvariskt:
Lennart Lundborg: Gröninge
Björn Petersen: Heberg
Bengt Salomonsson: Malmö
Krister Ström: Mötlebacken
Egon Thun: Tosterup, Finja, Kristianstadsblocket 56