Styrelse 2022-2023: Fr.o.m. årsmötet 2020-05-19

Ordf. Pia Sander,
Lund
Skånes Hembygdsförbund, etnolog
Mer info
pia.sander[AT]skaneshembygdsforbund.se +46733405761
Vice ordf. Göran Larsson,
Lund
Malmo Museer – f. museichef, historiker
Mer info
goran.pe.larsson[AT]gmail.com +46708384503
Sekreterare
2022.05.19.
2022.09.15
Bodil Persson,
Fjälkinge
Medicinhistoriker, fil. dr, leg. läkare
Mer info
bodil.53347[AT]gmail.com +46767767136
Sekreterare
2022.09.15
Bengt Söderberg,
Lund
Arkeologerna – Lund, fil. dr, arkeolog
Mer info
bengt.soderberg[AT]arkeologerna.com +46733898216
Kassör Kenth Hansen,
Lund
Arkeolog, fil. dr
Mer info
hansen.kenth[AT]gmail.com +46706574177
Redaktör Karin Gustavsson,
Lund
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, arkivchef – fil. dr
Mer info
karin.gustavsson[AT]folklivsarkivet.lu.se +46702788365
Sofia Cinthio
Lund
Historiska museet vid Lunds Universitet – biträdande museichef, arkeolog
Mer info
sofia.cinthio[AT]luhm.lu.se +46703768006
Tomas Germundsson
Lund
Lunds Universitet – Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, professor
Mer info
tomas.germundsson[AT]keg.lu.se +46462228421
Mikael Henriksson
Ronneby
Blekinge Museum – 1:e antikvarie, arkeolog
Mer info
mikael.henriksson[AT]blekingemuseum.se +46709304986
Anders Håkansson
Halmstad
Kulturmiljö Halland – fil. dr, arkeolog
Mer info
anders.hakansson[AT] museumhalland.se +46723107161
+4635192618
Göran Kristiansson
Lund
Riksarkivet Landsarkivet i Lund, landsarkivarie, historiker
Mer info
goran.kristiansson[AT]riksarkivet.se +46104768215
Barbro Mellander
Fjälkinge
F.d. Museichef/landsantikvarie – Regionmuseet Kristianstad
Mer info
barbro.mellander[AT]gmail.com +46706665781
Anders Persson
Lund
Historiker, VD, fil. kand
Mer info
anders.persson1947[AT]gmail.com +46706445820
Hanne Sanders
Lund
Lunds Universitet – Historiska Institutionen, Professor
Mer info

Arbetsutskott

Ordf. Pia Sander,
Lund
Skånes Hembygdsförbund, etnolog
Mer info
pia.sander[AT]skaneshembygdsforbund.se +46733405761
Vice ordf. Göran Larsson,
Lund
Malmo Museer – f. museichef, historiker
Mer info
goran.pe.larsson[AT]gmail.com +46708384503
Redaktör Karin Gustavsson,
Lund
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, arkivchef, fil. dr
Mer info
karin.gustavsson[AT]folklivsarkivet.lu.se +46702788365
Kassör Kenth Hansen,
Lund
Arkeolog, fil. dr
Mer info
hansen.kenth[AT]gmail.com +46706574177

Redaktionskomitté

Redaktör Karin Gustavsson,
Lund
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, arkivchef, fil. dr
Mer info
karin.gustavsson[AT]folklivsarkivet.lu.se +46702788365
Medlem i redaktionen Göran Larsson,
Lund
Malmo Museer – f. museichef, historiker
Mer info
goran.pe.larsson[AT]gmail.com +46708384503
Medlem i redaktionen Andreas Manhag,
Lund
Antikvarie medeltid, fil. dr
Mer info
andreas.manhag[AT]luhm.lu.se +46462224081
Medlem i redaktionen Sten Skansjö,
Lund
Professor emeritues, historiker
Mer info
sten.skansjo[AT]telia.com +46704822308