Styrelse, fr.o.m. årsmötet 2023-05-15

Pia Sander, ordförande (etnolog)  pia.sander1961@gmail.com, +46733405761

Göran Larsson, vice ordförande (Malmö Museer – f.d. museichef, historiker) goran.pe.larsson[AT]gmail.com, +46708384503

Bengt Söderberg, sekreterare (Arkeologerna – Lund, fil. dr, arkeolog)

Kenth Hansen, skattmästare (arkeolog, fil. dr)

Karin Gustavsson, redaktör (Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, arkivchef – fil. dr)

Sofia Cinthio (Historiska museet vid Lunds Universitet – biträdande museichef, arkeolog)

Mikael Henriksson (Blekinge Museum – 1:e antikvarie, arkeolog)

Anders Håkansson (Kulturmiljö Halland – fil. dr, arkeolog)

Göran Kristiansson (Riksarkivet i Lund, landsarkivarie, historiker)

Anders Persson (historiker, VD, fil. kand)

Hanne Sanders (Lunds Universitet – Historiska Institutionen, Professor)

Henrik Borg (museichef Regionmuseet Skåne)

Maria Wallin (arkivarie Riksarkivet Lund)

Lars Persson (kulturgeograf/antikvarie, Malmö stad)

Arbetsutskott

Pia Sander

Göran Larsson

Karin Gustavsson

Kenth Hansen

Redaktionskomitté

Karin Gustavsson

Göran Larsson

Andreas Manhag

Sten Skansjö