Tidskriften Ale

Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening i samverkan med Historiska museet vid Lunds universitet.

Årsmöte i Kyrksalen på Historiska Museet i Lund

15 maj 2024 kl 17-19. Efter årsmötet (ca kl 17.30) fortsätter kvällen med föredrag, fika och mingel på Historiska museet. Årsmöteshandlingar och mer information: klicka på rubriken.

ALE NR 4 2023

Årets sista nummer av Ale innehåller läsning om skånska kyrkor. Jes Wienberg ger i sin artikel en nyansering av hur reformationen kom att påverka interiörerna i de medeltida kyrkorna.

AKTUELLT

Utflykt lördag 31 augusti 2024: Historiska miljöer i Skånes mitt.

BLI MEDLEM

Här hittar du information om hur man blir medlem

Äldre skrifteserier

Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, Skånska samlingar och Historisk tidskrift för Skåneland m.fl.