Tidskriften Ale

Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening i samverkan med Historiska museet vid Lunds universitet.

Välkommen till en kväll på Historiska museet vid Lunds universitet 14/3 2024

Klicka på bilden för att läsa programmet.

ALE NR 4 2023

Årets sista nummer av Ale innehåller läsning om skånska kyrkor. Jes Wienberg ger i sin artikel en nyansering av hur reformationen kom att påverka interiörerna i de medeltida kyrkorna.

AKTUELLT

Utflykt lördag 31 augusti 2024: Historiska miljöer i Skånes mitt.

BLI MEDLEM

Här hittar du information om hur man blir medlem

Äldre skrifteserier

Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, Skånska samlingar och Historisk tidskrift för Skåneland m.fl.