Tidskriften Ale

Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening i samverkan med Historiska museet vid Lunds universitet.

Utflykt lördag 31 augusti 2024: Historiska miljöer i Skånes mitt.

15 maj 2024 kl 17-19. Efter årsmötet (ca kl 17.30) fortsätter kvällen med föredrag, fika och mingel på Historiska museet. Årsmöteshandlingar och mer information: klicka på rubriken.

Guide till fornminnen i Skåne, Halland och Blekinge.

Ladda ner vår kartguide till ett urval av de mest bemärkta fornlämningarna från äldre stenålder till järnålderns slut (pdf-format).

Ladda ner pdf-filen här

ALE NR 2 2024

2024 års andra nummer av Ale bjuder på intressant läsning om spanska sjukan och hur olika skikt av Malmös befolkning drabbades.

BLI MEDLEM

Här hittar du information om hur man blir medlem

Äldre skrifteserier

Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, Skånska samlingar och Historisk tidskrift för Skåneland m.fl.