Aktuella föreningsaktiviteter

Utflykt lördag 19 augusti 2023

Välkomna på utflykt till nordvästra Skåne!
Vi börjar dagen med att besöka prästgården i Norra Vram, ett byggnadsminne från
1816, som ägs av Billesholmstraktens hembygdsförening. Där serveras morgonfika
och Hans Wilson, fd gymnasielärare i historia, berättar om den mångsidige G H
prosten Mellin.
Jojan Vadenbring, fil dr historia, tar oss med tillbaka till legender och historiska
händelser från bygden under skånska kriget. Efter föredragen blir det tid för en
promenad i 1800-talsparken, besök i antikvariatet, en tur i prästgården och ett besök i
föreningens museum.
Lunchen äter vi på Sitt In i Ekeby. Färden går vidare mot Skromberga där man brutit
stenkol och lera för produkter som fortfarande är synliga i vår vardag, t ex eldfast
tegel, dräneringsrör och fasadutsmyckning. Vi möter Skromberga Akademi som
dokumenterar bruksortens historia.
Till sist en fornlämning! Vid Örenäsgånggriften berättar arkeologen Bengt Söderberg
om en unik och välbevarad stenkammargrav från yngre stenåldern. Vi avslutar med
en fältfika och styr kosan mot Lund.

Program
8.15 Samling, parkeringen Arkivcentrum Syd
8.30 Avfärd
9.30-11.30 Norra Vrams prästgård
9.00-9.10 Välkommen! Hans Wilson presenterar platsen
9.10-9.40 Morgonfika i prästgården
9.40-10.00 G H Mellin, prost, författare, konstnär och arkeolog, Hans Wilson
10.00-10.20 Snapphanar och spioner i Billesholmsbygden under skånska kriget. Jojan Vadenbring.
10.20-11.25 På egen hand: promenad i 1800-talsparken, besök i antikvariatet och museet
11.30 Avfärd mot Ekeby
11.45-13.00 Lunch på Sitt in
13.00 Avfärd mot Skromberga
13.10-14.25 Från dinosaurier till operahus, Skromberga akademi berättar
14.30 Avfärd
15.00-16.00 Örenäsgånggriften presenteras av Bengt Söderberg. Eftermiddagsfika
17.00 Åter Arkivcentrum Syd, Lund

Datum: lördag 19 augusti 2023. Samling kl 8.15 vid Arkivcentrum Syd.
Kostnad: 400 kr/person, inkl för- och eftermiddagsfika, lunch och entréer.
Betalning sker senast 10 augusti till plusgirokonto 24 68 31–2 eller till föreningens
swishnummer 123 333 87 79.
Reseledare: Jojan Vadenbring och Pia Sander, medlemmar i föreningen.
Anmälan: senast 1 augusti till jojan.vadenbring@gmail.com
Ange i anmälan vilken lunchrätt du vill ha, se restaurangen Sitt Ins hemsida,
www.ekebymobler.se/sittin Ange i anmälan önskemål om särskild kost.
Har du frågor kring resan, tillgänglighet eller annat, ring oss.
Jojan Vadenbring, 070-825 42 38, Pia Sander, 073- 340 57 61

Inbjudan i word-format.

Tidigare föreningsaktiviteter

Utflykt lördag 19 augusti 2023

Välkomna på utflykt till nordvästra Skåne! Vi börjar dagen…

Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte & medlemsmöte! Tid: måndagen…

Resa till Kristianstad

Information om utflykt den 3 september 2022 Pdf

Till nordöstra Skåne i ärkebiskopars spår

Lördagen den 31 augusti 2019 Anmälan per e-post: biorn.magnusson…

Till Halmstad och södra Halland

Söndagen den 2 september 2018 Anmälan per e-post: biorn.magnusson…

Höstutflykt Skåne

Ale-utflykt med buss i Skåne Lördagen den 26 augusti 2016

Årsmöte 2016

Föreningens årsmöte 2016 äger rum i universitets humanistcentrum…

Höstutflykt till Blekinge

Ale-utflykt med buss till Blekinge Lördagen den 6 september…

Årsmöte 2014

Föreningens årsmöte har ägt rum i sal 3 på Historiska institutionen,…

Utflykt till Bornholm

År 2004 besökte föreningen Bornholm under en endagsresa, som…

Årsmöte 2013

Föreningens årsmöte äger rum i sal 3 på Historiska institutionen,…

Höstutflykt till lundabygden

Lördagen den 1 september 2012 Utskrift av programmet Program…

Årsmöte 2012

TORSDAGEN DEN 26 APRIL KL. 19.00 Föreningens årsmöte äger…

Ale-utflykt med båt och buss i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike och Kristianstadsslätten

Lördagen den 27 augusti 2011 Utskrift av programmet: Texten…

Årsmöte 2011

TISDAGEN DEN 3 MAJ KL. 19.00   Föreningens årsmöte…

Ale-utflykt med buss i södra Halland – Laholmsbygden

lördagen den 28 augusti 2010   Ett kulturarrangemang…

Årsmöte 2010

TISDAGEN DEN 4 MAJ KL. 19.00   Föreningens årsmöte…

Ale-utflykt med buss till norra Skånes skogs- och gränsbygd

Söndagen den 30 augusti 2009 Ciceroner: Anders Ödman, Sten…

Årsmöte 2009

torsdagen 2009-04-23 DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH…

Ale-utflykt med buss till det (delvis) okända Österlen

Söndagen den 31 augusti 2008 Ciceroner: Gert Jeppsson, Sten…

Årsmöte 2008

TISDAGEN DEN 29 APRIL KL. 19.00 Föreningens årsmöte ägde…

ALE-utflykt till Syd-Själland

lördag 25 augusti 2007 Resmål: Årets historiska Ale-exkursion…

Årsmöte 2007

Tisdagen den 24 april kl 19.00 Föreningens årsmöte ägde…

Ale-utflykt med buss till mellersta Blekinge

Höstutflykten lördag 26 augusti 2006 Ale-utflykt med buss…

Årsmöte 2006

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal,…

Bussutflykt till Varberg med omnejd

Höstutflykten lördag 27 augusti 2005 Bussutflykt till Varberg…

Årsmöte 2005

Årsmötet 2005 onsdagen den 20 april kl 19.00 har ägt rum. Föreningens…

Exkursion till Bornholm

Höstutflykten söndagen 2004-08-29 Söndagen den 29 augusti…

Årsmöte 2004

Tisdagen den 27 april kl 18.30 har ägt rum Föreningens årsmöte…

Ales höstutfärd går till nordvästra Skåne och har Kullabygden i fokus.

Ales höstutfärd lördagen den 30 augusti 2003 går till nordvästra…

Årsmöte 2003

Årsmötet 2003 torsdagen den 10 april kl 18.15 har ägt rum. Föreningens…

Konferens om lantmäteriarkiven och forskningen

Lantmäteriarkiven och forskningen Konferens om det regionala…

Höstutflykt: En resa i tid och rum från stenålder till Bo 01 i Malmö med omgivningar

Ales höstutfärd lördagen den 31 augusti 2002 har ägt rum.…