Aktuella föreningsaktiviteter

Årsmöte 15 maj 2024

Välkommen till årsmöte & medlemsmöte!
Tid: onsdagen den 15 maj 2024 kl 17-19
Plats: Kyrksalen, Historiska museet, Kraftstorg 1, Lund

Efter årsmötet (ca kl 17.30) fortsätter kvällen med föredrag, fika och mingel på Historiska museet.

Varmt välkommen!
/Pia Sander, ordförande

Program 15 maj

”Miraklet i Edsleskog och Dalslands medeltid. En utblick från periferin”, föredrag av Christian Mühlenbock, Historiska museets nye chef.
Under medeltiden var Dalsland ett skogigt gränsområde mellan Sverige och Norge. I brytpunkten mellan tidig medeltid och högmedeltid, runt år 1200, var den skogiga norra delen av Dalsland känd som markerna. I de norska kungasagorna beskriver man hur markerna tidvis var uppehållsort för tronpretendenter och rövarband som i omgångar gjorde anspråk på den norska tronen. Därför framstår det som mycket märkligt att det var just här som företrädare för den katolska kyrkan valde att bygga en av landets största kyrkor. Dessutom murades den i tegel – ett för tiden helt nytt material. Det här föredraget kommer att handla om resultaten från de arkeologiska undersökningarna av kyrkan i Edsleskog och om varför man valde att bygga den just här.

Hanne Sanders, professor i historia vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok ”En värld med Gud. Religiös världsbild och kyrka i dansk-svenska Lunds stift 1650-1720”. 

Möt redaktören för tidskriften Ale! Karin Gustavsson presenterar aktuella artiklar.

Möt föreningsmedlemmar och styrelse, framför dina önskemål och tankar om föreningens framtid och möjligheter.

Mingla över en fika. Se museets utställningar på egen hand, t ex ”Skatter från fem kontinenter”. 

Bilden:

Utflykt 2023, Skromberga bruk med det fina badhuset från tidigt 1900-tal, uppfört till arbetarna.

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Inbjudan/kallelse

Valberedningens förslag

Utflykt: Historiska miljöer i Skånes mitt


Utflykt lördag 31 augusti 2024
Historiska miljöer i Skånes mitt

Vi färdas med buss genom sensommarskåne och under sakkunnig ledning besöker vi intressanta historiska platser i länets mitt, Fulltofta gods, Fulltofta kyrka, prästgårdsparken i Östra Sallerup och Vätteryds gravfält.
Vid Fulltofta gamla godsmiljö blir det morgonfika i fält. Kulturgeograf Lars Persson berättar om hur huvudgårdsmiljön förändrades under 1700- och 1800-talet. Henrik Borg, museichef Regionmuseet Skåne, presenterar hur huvudgårdens ekonomibyggnader har byggts om för en ny användning.
Fulltofta medeltida kyrka och dess intressanta takmålningar visas av Anders Reisnert, förre stadsantikvarien i Malmö. Vi besöker Landeröd, en av flera ensamgårdar som tillhört Fulltofta adelsgods, och dess naturbetesmark med äldre odlingsspår och en järnåldersgrav.
Tillsammans med arkeologen Bengt Söderberg besöker vi gravfältet i Vätteryd som är ett av de större i sitt slag i Skandinavien och det bäst bevarade i Skåne.
Sist på dagen landar vi i Östra Sallerup med en unik prästgårdspark skapad i renässansstil av Jöns Henriksson/Jens Hendriksen som var präst i byn på 1600-talet. Guider från Föreningen Jöns Henrikssons minne visar oss runt i parken. Eftermiddagsfika serveras på Kulturhuset i Östra Sallerup.
Ett fullständigt tidsprogram kommer i Ale 2:2024 med information om kostnad och anmälan. Lunchen intas på Höörs gästgiveri.
Obs! Medlemsförmån: Föreningen bjuder medlemmar på bussresan. Ni betalar endast för entréer, lunch och fikor.
Välkommen!

Bilden ovan: Fulltofta gods och takmålning i Fulltofta kyrka. Foto: Lars Persson.

Detaljerat programblad i pdf-format.

Tidigare föreningsaktiviteter

Välkommen till en kväll på Historiska museet vid Lunds universitet

14 mars 2024 kl 17.30-20 Fri entré, ingen föranmälan.  Under…

Utflykt: Historiska miljöer i Skånes mitt

Utflykt lördag 31 augusti 2024 Historiska miljöer i Skånes…

Utflykt lördag 19 augusti 2023

Välkomna på utflykt till nordvästra Skåne! Vi börjar dagen…

Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte & medlemsmöte! Tid: måndagen…

Resa till Kristianstad

Information om utflykt den 3 september 2022 Pdf

Till nordöstra Skåne i ärkebiskopars spår

Lördagen den 31 augusti 2019 Anmälan per e-post: biorn.magnusson…

Till Halmstad och södra Halland

Söndagen den 2 september 2018 Anmälan per e-post: biorn.magnusson…

Höstutflykt Skåne

Ale-utflykt med buss i Skåne Lördagen den 26 augusti 2016

Årsmöte 2016

Föreningens årsmöte 2016 äger rum i universitets humanistcentrum…

Höstutflykt till Blekinge

Ale-utflykt med buss till Blekinge Lördagen den 6 september…

Årsmöte 2014

Föreningens årsmöte har ägt rum i sal 3 på Historiska institutionen,…

Utflykt till Bornholm

År 2004 besökte föreningen Bornholm under en endagsresa, som…

Årsmöte 2013

Föreningens årsmöte äger rum i sal 3 på Historiska institutionen,…

Höstutflykt till lundabygden

Lördagen den 1 september 2012 Utskrift av programmet Program…

Årsmöte 2012

TORSDAGEN DEN 26 APRIL KL. 19.00 Föreningens årsmöte äger…

Ale-utflykt med båt och buss i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike och Kristianstadsslätten

Lördagen den 27 augusti 2011 Utskrift av programmet: Texten…

Årsmöte 2011

TISDAGEN DEN 3 MAJ KL. 19.00   Föreningens årsmöte…

Ale-utflykt med buss i södra Halland – Laholmsbygden

lördagen den 28 augusti 2010   Ett kulturarrangemang…

Årsmöte 2010

TISDAGEN DEN 4 MAJ KL. 19.00   Föreningens årsmöte…

Ale-utflykt med buss till norra Skånes skogs- och gränsbygd

Söndagen den 30 augusti 2009 Ciceroner: Anders Ödman, Sten…

Årsmöte 2009

torsdagen 2009-04-23 DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH…

Ale-utflykt med buss till det (delvis) okända Österlen

Söndagen den 31 augusti 2008 Ciceroner: Gert Jeppsson, Sten…

Årsmöte 2008

TISDAGEN DEN 29 APRIL KL. 19.00 Föreningens årsmöte ägde…

ALE-utflykt till Syd-Själland

lördag 25 augusti 2007 Resmål: Årets historiska Ale-exkursion…

Årsmöte 2007

Tisdagen den 24 april kl 19.00 Föreningens årsmöte ägde…

Ale-utflykt med buss till mellersta Blekinge

Höstutflykten lördag 26 augusti 2006 Ale-utflykt med buss…

Årsmöte 2006

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal,…

Bussutflykt till Varberg med omnejd

Höstutflykten lördag 27 augusti 2005 Bussutflykt till Varberg…

Årsmöte 2005

Årsmötet 2005 onsdagen den 20 april kl 19.00 har ägt rum. Föreningens…

Exkursion till Bornholm

Höstutflykten söndagen 2004-08-29 Söndagen den 29 augusti…

Årsmöte 2004

Tisdagen den 27 april kl 18.30 har ägt rum Föreningens årsmöte…

Ales höstutfärd går till nordvästra Skåne och har Kullabygden i fokus.

Ales höstutfärd lördagen den 30 augusti 2003 går till nordvästra…

Årsmöte 2003

Årsmötet 2003 torsdagen den 10 april kl 18.15 har ägt rum. Föreningens…

Konferens om lantmäteriarkiven och forskningen

Lantmäteriarkiven och forskningen Konferens om det regionala…

Höstutflykt: En resa i tid och rum från stenålder till Bo 01 i Malmö med omgivningar

Ales höstutfärd lördagen den 31 augusti 2002 har ägt rum.…