Under Martin Weibulls ledning gav föreningen ut en rad skriftserier som snabbt blev klassiker och efterfrågas än idag: Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning (1869-74) och Skånska samlingar (1894-97) för att nämna ett par. Föreningen gav mellan 1901 och 1921 ut Historisk tidskrift för Skåneland, som bland annat innehåller banbrytande bidrag till Skånes och Skandinaviens historia av bröderna Lauritz och Curt Weibull, söner till den berömde lundensiske historieprofessorn Martin Weibull. Här kan du ladda ner dessa skrifter som pdf.

Martin Weibull
(1835-1902) professor i historia vid Lunds universitet

Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1868-1873

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Samlingar utgifna för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening 1874-1880

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Skånska samlingar 1891-1895

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Historisk Tidskrift För Skåneland 1901-1921

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Övriga äldre skrifter

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Historisk Tidskrift För Skåneland 1918 2-4

Historisk tidskrift för Skåneland utgiven av Lauritz Weibull, Band 7 häfte 2-4, Lund 1918

Historisk Tidskrift För Skåneland 1921 5-7

Historisk tidskrift för Skåneland utgiven av Lauritz Weibull, Band 7 häfte 5-7, Lund 1921

Historisk Tidskrift För Skåneland 1921 8

Historisk tidskrift för Skåneland utgiven av Lauritz Weibull, Band 7 häfte 8, Lund 1921

Skånska kommissionen AF 1669-1670

Ett bidrag till de Skånska landskapens inre historia af S. Wägner., Lund 1886.

Nordiske Kriigs Krönicke 1

Den Nordiske kriiigs krönicke utgifven af Martin Weibull, Lund, häfte 1

Nordiske Kriigs Krönicke 2

Den Nordiske kriiigs krönicke utgifven af Martin Weibull, Lund, häfte 2

Nordiske Kriigs Krönicke 3

Den Nordiske kriiigs krönicke utgifven af Martin Weibull, häfte 3

Anders tidströms resa i halland skåne år 1756

Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 med rön och anmärkningar uti Oeconomienm Naturalier, Antiqviteter, Seder, Lefnads-sätt utgifves af Martin Weibull, Lund 1891

Bengt Lidner i Lund

Bengt Lidner i Lund, Studenten och skalden af Lauritz Weuibull, Lund 1895

Bibliotek och arkiv i Skåne under Medeltiden

Bibliotek och arkiv i Skåne under medeltiden af Lauritz Weuibull, Lund

Kritiska undersökningar i Nordens historia år 1000

Kritiska undersökningar i Nordens historia år 1000 af Lauritz Weibull, Lund

Bildhuggare och Träsnidare

Bildhhuggare och träsnidare i Malmö och Lund under renaissancen Ett bidrag till Skånes konsthistoria av Lauritz Weibull, Lund 1900

Gumlösa kyrka

Gumlösa Kyrka i västra Göinge härad - Ett sjuhundraårsminne af C. O. Arcadius, Lund 1891

Lunds Domkyrkas Historia

Studier i Lunds domkyrkas historia af Lauritz Weibull, Lund 1906

Skrifter Martin Weibull 1868-1897

Skrifter utgifna af de Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening genom Martin Weibull, Lund 1905

Skrifter och Bref

Skrifter och bref af Lauritz Weibull, Lund 1907

Thomas Thorild

Hans ungdom och studentår i Lund af Laurirz Weibul, Lund 18…