Medlemsförmåner

Förutom samvaro och kontakter inom en mycket trevlig förening så har du också såsom medlem i ”De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening” speciella förmåner:

  • Kostnadsfritt fyra nummer om året av Tidskriften Ale – Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge. Varje nummer innehåller ett antal populärvetenskapliga artiklar med utgångspunkt i de tre landskapens historia.
  • Varje år i månadsskiftet augusti/september genomförs en heldagsutflykt till någon del av regionen. Guider är alltid någon av områdets främsta experter.
  • Vid föreningens årsmöte presenteras intressanta aspekter på landskapens historia av en inbjuden forskare.
  • Andra aktiviteter som föreningen arrangerar.

Medlemsskap

Medlemskap kostar 250 kronor / år och erhålls genom att sätta in beloppet på föreningens plusgirokonto 24 68 31 – 2.

Ange på inbetalningen ditt namn och din adress (så att vi vet vart vi skall skicka tidskriften). Ange också din e-postadress så att vi kan nå dig med meddelanden från föreningen.

Prenumerationer

För institutioner, bibliotek, arkiv och liknande som önskar prenumerera på tidskriften är kostnaden 300 kronor / år för leveransadress i Sverige och 500 kronor / år för utrikes leveransadress.

Kontakta föreningens skattmästare Kenth Hansen (hansen.kenth@gmail.com) om ni önskar teckna en prenumeration.