Tidskriften Ale utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening i samverkan med Historiska museet vid Lunds universitet.

Tidskriften kommer ut med fyra häften om året. De har fokus på historiska, arkeologiska m.fl. ämnen med särskild koppling till de så kallade Skånska landskapen, med vilka avses landskapen Blekinge, Halland och Skåne. Texterna kan beröra teman från äldsta stenålder till 2000-talets samtidshistoria.

Den gemensamma nämnaren är det geografiska rummet. Tidskriften har som främsta syfte att presentera den senaste aktuella forskningen med koppling till de skånska landskapen. Skribenterna består både av akademiska forskare från discipliner såsom historia, arkeologi, etnologi, konstvetenskap, och kulturgeografi och av andra framstående experter på olika aspekter av lokalhistoria.

Ale nummer 4 1998
Temanummer om landskapens vapenbilder

Ska du skriva en artikel till Ale? Här hittar du tidskriftens instruktioner, skrivregler med mera.

Aktuellt nummer av tidskriften Ale presenteras här

Ale 1961–1969

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Ale 1970–1979

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Ale 1980–1989

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Ale 1990–1999

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Ale 2000–2009

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Ale 2010–2019

Klicka på omslag för att ladda ner pdf

Ale 2020–

Klicka på omslag för att ladda ner pdf