Ale nummer 2 2023

Ärkebiskop Asser och Eskilstorp – och nytt ljus över Sveriges första världsomsegling.

Snart landar årets andra nummer av tidskriften Ale i brevlådorna hos medlemmar och prenumeranter.

Två längre artiklar erbjuds som sommarläsning. Den första utgår från en arkeologisk utgrävning i Eskilstorp nära Vellinge, där en storgård som ägts av ärkebiskop Asser undersöktes. Flera nya pusselbitar till kunskapen om bebyggelse och landskapsutnyttjande i övergången mellan vikingatid och medeltid presenteras.

I den andra artikeln ges en inblick i vardagen på det svenska fartyget Eugenie, som seglade jorden runt 1851. Mer än hälften av besättningen ombord kom från Blekinge. I texten möter vi inte bara befälen utan också manskapet och flera blekingska personöden träder fram.


Innehåll i nummer 2/2023:

Ärkebiskop Asser och Eskilstorp
Resultat från en arkeologisk undersökning
 av en storgård
av Therese OhlssonBengt Söderberg och Kristian Brink

Sveriges första världsomsegling i nytt ljus
Besättningsmän från Blekinge
 på fregatten Eugenie
av Ulf Helgesson

Inbjudan till Ales utflykt 2023

Meddelande från Ales ordförande
Ny layout och ny hemsida!