Ale nummer 3 2002

Temanummer – Rösträtt för kvinnor

Innehåll:

Malin Arvidsson: Malmös Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt
Anna-Lena Nilsson: Föreningar för kvinnors rösträtt i Halland 1903–1921
Johan Brinck: Tre kvinnor i nordvästra Skånes rösträttsrörelse
Karin Gustavsson: Kristina Borg – Tidningsägare. fredsaktivist och rösträttskämpe
Göran Larsson & Björn Magnusson Staaf: Två hedersledamöter i Ale
Karin Gustavsson: Digitaliserad namninsamling för rösträtt