Utflykt: Historiska miljöer i Skånes mitt


Utflykt lördag 31 augusti 2024
Historiska miljöer i Skånes mitt

Vi färdas med buss genom sensommarskåne och under sakkunnig ledning besöker vi intressanta historiska platser i länets mitt, Fulltofta gods, Fulltofta kyrka, prästgårdsparken i Östra Sallerup och Vätteryds gravfält.
Vid Fulltofta gamla godsmiljö blir det morgonfika i fält. Kulturgeograf Lars Persson berättar om hur huvudgårdsmiljön förändrades under 1700- och 1800-talet. Henrik Borg, museichef Regionmuseet Skåne, presenterar hur huvudgårdens ekonomibyggnader har byggts om för en ny användning.
Fulltofta medeltida kyrka och dess intressanta takmålningar visas av Anders Reisnert, förre stadsantikvarien i Malmö. Vi besöker Landeröd, en av flera ensamgårdar som tillhört Fulltofta adelsgods, och dess naturbetesmark med äldre odlingsspår och en järnåldersgrav.
Tillsammans med arkeologen Bengt Söderberg besöker vi gravfältet i Vätteryd som är ett av de större i sitt slag i Skandinavien och det bäst bevarade i Skåne.
Sist på dagen landar vi i Östra Sallerup med en unik prästgårdspark skapad i renässansstil av Jöns Henriksson/Jens Hendriksen som var präst i byn på 1600-talet. Guider från Föreningen Jöns Henrikssons minne visar oss runt i parken. Eftermiddagsfika serveras på Kulturhuset i Östra Sallerup.
Ett fullständigt tidsprogram kommer i Ale 2:2024 med information om kostnad och anmälan. Lunchen intas på Höörs gästgiveri.
Obs! Medlemsförmån: Föreningen bjuder medlemmar på bussresan. Ni betalar endast för entréer, lunch och fikor.
Välkommen!

Bilden ovan: Fulltofta gods och takmålning i Fulltofta kyrka. Foto: Lars Persson.

 

Detaljerat programblad i pdf-format.