Ales höstutfärd går till nordvästra Skåne och har Kullabygden i fokus.

Ales höstutfärd lördagen den 30 augusti 2003 går till nordvästra Skåne och har Kullabygden i fokus.

Under sakkunnig ledning av medeltidsarkeologen 1:e antikvarie fil. dr Peter Carelli vid Dunkers Kulturhus i Helsingborg och kulturgeografen docent Tomas Germundsson vid Lunds Universitet gör vi bl.a. ett snabbt besök i Helsingborg, där det finns nya och spännande forskningsresultat att förmedla kring Kärnan.

Vi åker därefter upp mot Krapperup, där den arkeologiskt undersökta medeltidsborgen presenteras av grävningsledaren (Carelli) och där en rundvandring i dagens slott också sker.

I fiskeläget Arild med medeltida anor och Skånes enda bevarade kustkapell intar vi en god lunch på Strand Hotell.

Vi besöker därefter Brunnby, där den äldsta bebyggelseutvecklingen i området presenteras, och där vi även besöker kyrkan, som har ett av Skånes rikaste kalkmålningsprogram.

I enskiftets (1803) jubileumsår 2003 berör vi under resans gång, och på plats, frågan om hur enskifte respektive laga skifte genomfördes i Kullabygden med dess omfattande fäladsmarker (Germundsson). Skiftet blev här ofta en helt annan och mer komplicerad process än den som ägde rum i de sedan gammalt åkerbruksinriktade byarna på Skånes lerslätter.

Kaffepauser tar vi på lämpliga tider och platser – ta med eget kaffe och bullar!

Avfärd:
Kl. 08.30 (prick) lördagen den 30 september, med Lundabussarna, från Clemenstorget
(Tullhuset) i Lund vid tågstationen. Beräknad hemkomst till Lund ca. 17.30.

Pris: 350 kronor (betalas kontant 30/8). I priset ingår buss, lunch, guider och inträden.

Antalet platser är begränsat till 47. Anmälan är bindande.

Anmälan skickas senast fredagen den 22 augusti till Landsarkivet i Lund, Box 2016, 220 02 Lund. Tfn 046-19 70 00 (växel), fax 046-19 70 70.

Om du inte fått plats kommer du att få besked per telefon senast den 25 augusti. Hör du inget från oss så har du fått plats.

Med vänliga hälsningar

Sten Skansjö Elisabeth Reuterswärd (046-19 70 04)