Välkommen till en kväll på Historiska museet vid Lunds universitet

14 mars 2024 kl 17.30-20
Fri entré, ingen föranmälan. 

Under kvällen varvas föredrag med stationer där museets personal presenterar studiesamlingar och nya utställningar. Medlemmar, antikvarier och forskare möts i samtal om föremålens historia, funktion, dokumentation, symbolik och tolkningar. Välj mellan aktiviteterna, mingla och möt andra med intresse för historia och arkeologi. 

I kyrksalen på andra våningen hålls tre föredrag à 30 minuter:

17.45-18.15 ”En historia om historien. De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening 1866 och vägen framåt”, Göran Larsson, fd museichef

18.30-19 ”En familj nästan som andra – kring Jesu liv i senmedeltida kalkmåleri”, Cecilia Hildeman Sjölin, fil doktor, lektor vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier inom Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

19.15-19.45 ”Härskarresidenset i Uppåkra – en rapport från första undersökningssäsongen”, Håkan Aspeborg, arkeolog och fältledare, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

  • De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening bjuder på fika och Historiska museet på gratis entré. 
  • Tidskriften Ale presenteras vid ett informationsbord med nya och gamla nummer. Passa på att hämta äldre nummer utan kostnad. 

Arrangemanget görs i ett samarbete mellan De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, Historiska museet vid Lunds universitet och Föreningen Gamla Lund. Medlemmar i studentföreningarna Klio och Knut är också välkomna

Välkommen! Vi ses i vimlet.

/Pia Sander, ordförande i De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening

Utflykt: Historiska miljöer i Skånes mitt


Utflykt lördag 31 augusti 2024
Historiska miljöer i Skånes mitt

Vi färdas med buss genom sensommarskåne och under sakkunnig ledning besöker vi intressanta historiska platser i länets mitt, Fulltofta gods, Fulltofta kyrka, prästgårdsparken i Östra Sallerup och Vätteryds gravfält.
Vid Fulltofta gamla godsmiljö blir det morgonfika i fält. Kulturgeograf Lars Persson berättar om hur huvudgårdsmiljön förändrades under 1700- och 1800-talet. Henrik Borg, museichef Regionmuseet Skåne, presenterar hur huvudgårdens ekonomibyggnader har byggts om för en ny användning.
Fulltofta medeltida kyrka och dess intressanta takmålningar visas av Anders Reisnert, förre stadsantikvarien i Malmö. Vi besöker Landeröd, en av flera ensamgårdar som tillhört Fulltofta adelsgods, och dess naturbetesmark med äldre odlingsspår och en järnåldersgrav.
Tillsammans med arkeologen Bengt Söderberg besöker vi gravfältet i Vätteryd som är ett av de större i sitt slag i Skandinavien och det bäst bevarade i Skåne.
Sist på dagen landar vi i Östra Sallerup med en unik prästgårdspark skapad i renässansstil av Jöns Henriksson/Jens Hendriksen som var präst i byn på 1600-talet. Guider från Föreningen Jöns Henrikssons minne visar oss runt i parken. Eftermiddagsfika serveras på Kulturhuset i Östra Sallerup.
Ett fullständigt tidsprogram kommer i Ale 2:2024 med information om kostnad och anmälan. Lunchen intas på Höörs gästgiveri.
Obs! Medlemsförmån: Föreningen bjuder medlemmar på bussresan. Ni betalar endast för entréer, lunch och fikor.
Välkommen!

Bilden ovan: Fulltofta gods och takmålning i Fulltofta kyrka. Foto: Lars Persson.

 

Detaljerat programblad i pdf-format.

Utflykt lördag 19 augusti 2023

Välkomna på utflykt till nordvästra Skåne!
Vi börjar dagen med att besöka prästgården i Norra Vram, ett byggnadsminne från
1816, som ägs av Billesholmstraktens hembygdsförening. Där serveras morgonfika
och Hans Wilson, fd gymnasielärare i historia, berättar om den mångsidige G H
prosten Mellin.
Jojan Vadenbring, fil dr historia, tar oss med tillbaka till legender och historiska
händelser från bygden under skånska kriget. Efter föredragen blir det tid för en
promenad i 1800-talsparken, besök i antikvariatet, en tur i prästgården och ett besök i
föreningens museum.
Lunchen äter vi på Sitt In i Ekeby. Färden går vidare mot Skromberga där man brutit
stenkol och lera för produkter som fortfarande är synliga i vår vardag, t ex eldfast
tegel, dräneringsrör och fasadutsmyckning. Vi möter Skromberga Akademi som
dokumenterar bruksortens historia.
Till sist en fornlämning! Vid Örenäsgånggriften berättar arkeologen Bengt Söderberg
om en unik och välbevarad stenkammargrav från yngre stenåldern. Vi avslutar med
en fältfika och styr kosan mot Lund.

 

Program
8.15 Samling, parkeringen Arkivcentrum Syd
8.30 Avfärd
9.30-11.30 Norra Vrams prästgård
9.00-9.10 Välkommen! Hans Wilson presenterar platsen
9.10-9.40 Morgonfika i prästgården
9.40-10.00 G H Mellin, prost, författare, konstnär och arkeolog, Hans Wilson
10.00-10.20 Snapphanar och spioner i Billesholmsbygden under skånska kriget. Jojan Vadenbring.
10.20-11.25 På egen hand: promenad i 1800-talsparken, besök i antikvariatet och museet
11.30 Avfärd mot Ekeby
11.45-13.00 Lunch på Sitt in
13.00 Avfärd mot Skromberga
13.10-14.25 Från dinosaurier till operahus, Skromberga akademi berättar
14.30 Avfärd
15.00-16.00 Örenäsgånggriften presenteras av Bengt Söderberg. Eftermiddagsfika
17.00 Åter Arkivcentrum Syd, Lund

Datum: lördag 19 augusti 2023. Samling kl 8.15 vid Arkivcentrum Syd.
Kostnad: 400 kr/person, inkl för- och eftermiddagsfika, lunch och entréer.
Betalning sker senast 10 augusti till plusgirokonto 24 68 31–2 eller till föreningens
swishnummer 123 333 87 79.
Reseledare: Jojan Vadenbring och Pia Sander, medlemmar i föreningen.
Anmälan: senast 1 augusti till jojan.vadenbring@gmail.com
Ange i anmälan vilken lunchrätt du vill ha, se restaurangen Sitt Ins hemsida,
www.ekebymobler.se/sittin Ange i anmälan önskemål om särskild kost.
Har du frågor kring resan, tillgänglighet eller annat, ring oss.
Jojan Vadenbring, 070-825 42 38, Pia Sander, 073- 340 57 61

Inbjudan i word-format.

Resa till Kristianstad

Information om utflykt den 3 september 2022

Pdf

Till nordöstra Skåne i ärkebiskopars spår

Lördagen den 31 augusti 2019

Anmälan per e-post:
biorn.magnusson staaf[snabela]kultur.lu.se
OBS! Inga telefonanmälningar OBS!

Anmälan per brev: (Senast lördagen 10 augusti 2019) till ordf.
Se ”blankettdel” i med ALE 2019 Nr. 2-3 utsänd bilaga eller PDF-filen nedan:
Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Utskrift av anmälan med utflyktsguide

Till Halmstad och södra Halland

Söndagen den 2 september 2018

Anmälan per e-post:
biorn.magnusson staaf[snabela]kultur.lu.se
OBS! Inga telefonanmälningar OBS!

Anmälan per brev:
Se ”blankettdel” i med ALE 2018 Nr. 2-3 utsänd bilaga eller PDF-filen nedan:
Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Utflyksguiden

Programmet

Höstutflykt Skåne

Ale-utflykt med buss i Skåne
Lördagen den 26 augusti 2016

Höstutflykt till Blekinge

Ale-utflykt med buss till Blekinge
Lördagen den 6 september 2014

Program

Utflykt till Bornholm

År 2004 besökte föreningen Bornholm under en endagsresa, som då främst inriktades på de norra och västra delarna av ön. Nu är det dags att uppleva de centrala, östra och södra delarna av den natursköna och kulturhistoriskt intressanta ön. Vi kommer att få ytterst sakkunnig guidning av Birgit och Henning Bender, bosatta på Bornholm: Birgit är svensk historiker och har bl.a. verkat som stadsarkivarie i Malmö, medan Henning är dansk historiker, tidigare direktör för det danska utvandrararkivet och för Bornholms forskningscenter; han har bl.a. undersökt den svenska invandringen på Bornholm, vilket redan är bekant for föreningens medlemmar genom hans uppmärksammade artikel i Ale 2012:3 och hans föredrag på föreningens årsmöte i Lund i april 2013.

Program

Höstutflykt till lundabygden

Lördagen den 1 september 2012

Utskrift av programmet

Program (med reservation för ev. ändringar):

År 2012 är utgivningsår för ett antal nya bokverk som belyser såväl staden Lunds som omgivningarnas historia, däribland Dalby kloster, kyrka och kyrkby. Ständigt aktuellt är Uppåkra, Lunds föregångare. Föreningens exkursion avser att belysa detta och hoppas ge en del nya perspektiv på gamla, för många säkert väl kända miljöer.

Ciceroner: Lars Berggren, Gert Jeppsson, Sten Skansjö, Bengt Söderberg, Asa Ahlklo Klintborg, Göran Larsson

09.00: Start från Lund (från turistbusshållplatsen vid Bangatan/Clemenstorget) Lund:
Vi rullar genom Lunds huvudstråk och uppmärksammar stadens särart genom dess långa historia; den medeltida storhetstiden, reformationens nedångstid, universitetets tillkomst, den stillsamma stifts- och universitetsstaden, industristaden efter mitten av 1800-talet; de storslagna planerna på en framtida stadstillväxt…

Uppåkra:
Den månghundråriga centralplatsen från järnålder (inklusive vikingatid) söder om Höjeå är unik i nordiskt sammanhang, en ”preurban stadsbildning”: maktcentrum, handels- och tillverkningscentrum, kultcentrum mm. De senaste årens grävningsledare, Bengt Söderberg, guidar oss över fälten med lämningar.

Dalby:
år 2010 hölls en internationell forskarkonferens kallad ”Locus celebris. Dalby kyrka, kloster och gård”. En omfattande publikation med konferensbidrag beräknas utkomma i slutet av augusti 2012. En av deltagarna i konferensen, Sten Skansjö, kommer att förmedla några perspektiv från konferensen.

Genarp:
Den unika 1500-talskyrkan från adelns storhetstid betraktas här i ett socialt och kulturellt perspektiv. Gert Jeppsson och Sten Skansjö berättar.

Alnarp: Lunch på Restaurang Alnarp
Efter lunchen guidar oss fil, dr Asa Ahlkl Klintborg, SLIU Alnarp, i Alnarpsmiljön och presenterar några tankar från sin avhandling: Åkerns blomma: Trädgården som jordbrukets förebild i 1800-taleL Skåne (2012).

Svenstorp och slaget vid Lund:
Göran Larsson, Gert Jeppsson

1800 (ca): Ankomst till Lund.

Anmälan till Ales utfärd lördagen 1 september 2012
Pris; 300 kronor per person, att betala kontant på bussen.
Anmäl senast den 2018 till ordf Lars Berggren via e-post lars.berggren&hist.lu.se (Då kommer bekräftelse som svar). även telefonanmälan kan fungera: tel. 0761-48 41 42.
Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat, först till kvarn….
Ange följande uppgifter i din anmälan.
Namn, antal deltagande, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress

Ale-utflykt med båt och buss i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike och Kristianstadsslätten

Lördagen den 27 augusti 2011

Utskrift av programmet: Texten nedan om höstutflykten 2011 för utskrift (pdf-fil)

Ciceroner: Jan Olsson, Gert Jeppsson, Sten Skansjö, Jimmy Juhlin Alftberg

Program:

08.30: Start från Lund (från turistbusshållplatsen på Järnvägsgatan, nära Clemenstorget). Vi kör E22 raka vägen till Kristianstad, och landar på östra sidan av Helgeå, dvs. i stadskärnan, mellan Tivolibadet och Tivoliparken. Detta blir en mötesplats, där övriga deltagare kan ansluta. På västra sidan av ån, vid Naturum Vattenriket finns gratis bilparkering, varifrån man kan promenera över träbron till mötesplatsen vid Stora Safaribåten.

09.40: Vi går ombord på denna båt, som kan ta 55 sittande passagerare (under tak om vädret är tveksamt). Skepparen Jan Olsson, som även är utbildad landskapsvetare, för oss därefter ut i Vattenriket i sitt stabila och tystgående fartyg. Han berättar om biosfärområdets natur- och kulturvärden, interfolierad av historikerna Gert Jeppsson och Sten Skansjö. När vi gått ombord serveras kaffe och fralla. Vi gör ett strandhugg vid Lillö borgruin, går in i borganläggningen och diskuterar borgens ålder, ägare och funktioner. Vi åker därefter upp i Araslövssjön innan vi återvänder till Kristianstad efter cirka tre timmar.

Ca 12.45: Efter debarkering en kort promenad (250 meter) till Restaurang Kvarnen, Spannmålsgatan 9, där vi intar vår lunch (varmrätt, sallad, öl/vatten, kaffe).

Ca 14.00–16.30: Rundtur i buss på Kristianstadsslätten, Sveriges största sandslätt. Denna bygd utmärks bl.a. av sina praktfulla romanska kyrkobyggnader, liksom flera borgar och slott, men den har tidvis och återkommande varit svårt plågad av sandflyktsproblem. Vi passerar ett antal medeltidskyrkor och besöker någon av dem (t.ex. Norra åsums kyrka). Medeltidsstaden åhus besöks, bl.a. med ruinen av ärkebiskopspalatset. I Vittskövle uppmärksammar vi byn med kyrkan och platsen för en nyligen undersökt medeltida borglämning samt, förstås, det praktfulla renässansslottet från cirka 1550.

Ca 16.30 – 18.00: Via Kristianstads centrum återvänder vi till Lund.

Pris: 480 kronor, som betalas kontant på bussen; påstigande i Kristianstad betalar 450 kronor. Priset är något högre än vanligt vid våra utflykter, men här inbegrips alltså inte bara buss och lunchkostnader utan även en tre timmars båtfärd (med fika) i Vattenriket.

Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat till 55 (båtens kapacitet). Anmäl senast den 15/8 till ordf. Sten Skansjö, helst via e-post: sten.skansjo&telia.com (då kommer snabb bekräftelse). även telefonanmälan fungerar: tel. 046-14 15 15 el. mobil: 070-48 22 308. I tredje hand kan postadress användas: Kulramsvägen 5D, 224 67 Lund (men då meddelas inga bekräftelser; om resan är fulltecknad lämnas dock meddelande om detta per telefon). Vid anmälan meddela: namn på alla anmälda deltagande, adress, telefon, mobilnummer och e-postadress.

VäLKOMNA MED ANMÄLAN!
STYRELSEN

Ale-utflykt med buss i södra Halland – Laholmsbygden

lördagen den 28 augusti 2010

 

Ett kulturarrangemang som vår förening genomför i samverkan med Hallands Arkivförbund, Hallands Näringslivs Arkiv, Högskolan i Halmstad, Kulturmiljö Halland, Östra Karups minnesvårdsförening och Knäreds Forskarring och Hembygdsförening.

Ciceroner/informatörer är Bengt Bengtsson, Jens Lerbom, Sven-Olof Olsson, Erik Rosengren, Roland Andréasson och Anders Persson.

 

TID

PROGRAMPUNKTER

08.00

Avfärd från Lund (från hållplats vid Malmborgs (Bangatan/Clemenstorget) Alternativt kan man ansluta till exkursionen vid Margretetorp kl. 09.00.

09.00

Förmiddagskaffe: kaffe och fralla på Margretetorps gästgivargård..

10.00

Östra Karups kyrka, en av Hallands äldsta romanska kyrkor.

11.00

Skottorps empireslott med minnen från bl.a. Karl XI:s bröllopsfest 1680 med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Vi får bl.a. höra om senaste nytt i försvenskningsforskningen.

12.00

Lunch i Laholm på ”Gröna Hästen” vid Hästtorget med fin utsikt ner över Lagan.

13.15

Lagan och Lagaholm: om bl.a. det medeltida Lagaholm, Hallands äldsta stad, med historiska nerslag i medeltid, 1600-talets krig och Laholmsbygdens elektrifiering.

14.45

Bollaltebygget är en unik 1700-talsgård i den halländska skogsbygden med typiska bonadsmålningar mm. Gården, som blev byggnadsminne år 1980 och kulturreservat år 2009, ligger i ett idag skyddat ålderdomligt landskap. Eftermiddagskaffe: på plats där.

16.15

Sjöboholms sätesgård är en väl bevarad och vårdad ruin på en holme i Oxhultasjön. Vi uppmärksammar de halländska sätesgårdarnas utveckling och den medeltida järnhanteringen i Hishultsområdet.

16.45

Avfärd mot Lund. På hemvägen stannar vi till i Margretetorp.

18.00 Beräknad ankomst till Lund.

 

Pris: 380 kronor, som betalas kontant på bussen.

Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat. Anmäl senast den 15/8 till ordf. Sten Skansjö, helst via e-post: sten.skansjo@telia.com (då kommer snabb bekräftelse). Använd annars postadress: Kulramsvägen 5D, 224 67 Lund (men då meddelas inga bekräftelser; om bussen är fulltecknad lämnas dock meddelande om detta per telefon); även telefonanmälan fungerar: tel. 046 – 14 15 15 eller 070 – 48 22 308.

Ale-utflykt med buss till norra Skånes skogs- och gränsbygd

Söndagen den 30 augusti 2009

Ciceroner: Anders Ödman, Sten Skansjö, Gert Jeppsson

 

Program:

08.30: Start från Lund (från Godsexpeditionen vid Clemenstorget).

 

Vi kör över Rönneå vid Hasslebro och vidare mot Hallaröd. Här finns ”Körkegraven” där man tog sten till Domkyrkan under mer än tre generationer. Längs vägar, som finns på Buhrmanns kartor, kommer vi till Brönnestads kyrka. Här finns de finaste gotiska kalkmålningar man kan hitta i Skåne. Här intar vi kaffe (bryggt på bussen); medtag eget kaffebröd.

 

Vi fortsätter till Gårdstaliden som är Hovdalas medeltida föregångare. För det tionde året kommer arkeologiska undersökningar att ske där i juli–augusti. Bebyggelsen började på vikingatid och kan följas fram till början av 1600-talet. Nere vid Hovdala kommer det under sommaren att ske undersökningar i jakten på den medeltida byn Hovdala, som avhystes då slottet byggdes 1511. Resultaten av dessa undersökningar kommer att presenteras på plats. Något kommer även att berättas om det ännu stående slottet.

 

12.30–13.30: Lunch på Restaurang Mikkelsen, Hovdala slott.

 

Eftersom det är söndag serveras även kokta ägg på buffén (förklaring kommer på platsen).

 

Vi lämnar Hovdala och kör västerut över Matterödsåsen och ner till Mjölkalånga, platsen för det stora men okända slaget 1318. Genom metalldetektorsundersökning 2008–2009 har viss information om slagets förlopp kunnat säkerställas. Vi passerar Finja kyrka och paleolitiska boplatser utan att lämna bussen. I Hörja gör vi ett uppehåll och ser på de imponerande lämningarna av ärkebiskopens järnmölla från medeltiden.

 

Färden går vidare mot Örkelljunga och platsen för den borg där kungar och hertigar möttes under 1300-talet. Vi åker längs E4 till Åstorp och vidare till Kvidinge där det ståtliga monumentet beses och presenteras, en erinran om de dramatiska händelserna i nordisk historia 1809–1810.

 

På hemvägen gör vi ett stopp vid Herrevadskloster för att se bland annat på det ännu bevarade vadet och den ynka flisa av klostret som ännu finns bevarad ovan jord. På väg mot Lund kör vi genom Karl XI:s härläger vid Gissleberga by, som också har en dramatisk medeltidshistoria. Via Kävlinge är vi snart åter i Lund.

 

18.00 (ca): Ankomst till Lund.

Pris: 350 kronor, som betalas kontant på bussen.

 

Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat.

Anmäl senast den 15/8 till ordf. Sten Skansjö, helst via e-post: sten.skansjo@telia.com (då kommer snabb bekräftelse); annars fungerar postadressen Kulramsvägen 5D, 224 67 Lund (men då meddelas inga bekräftelser; om bussen är fulltecknad lämnas meddelande om detta per telefon). Även telefonanmälan fungerar: tel. 046-14 15 15 el. 070-48 22 308.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Styrelsen

Ale-utflykt med buss till det (delvis) okända Österlen

Söndagen den 31 augusti 2008

Ciceroner: Gert Jeppsson, Sten Skansjö och Bengt Söderberg

Program:

8.30 – Start från Lund (från Godsexpeditionen vid Clemenstorget).

Under färden i bussen finns det anledning att återkommande kommentera ett kulturlandskap med ovanligt rika historiska värden, men vi gör också några tydliga anhalter, enligt följande plan:

09.30 – Ankomst till Vitaby-Grevlunda. Den märkliga ruinen efter medeltidsborgen Vallabacken i Grevlunda. Kaffe från bussen. Kaffebröd bör man själv medbringa.

10.30 – Gyllebo borgruin: svårtillgänglig men sevärd

11.30 – Järrestad: unika hällristningar och minnen av en järnåldersmiljö med ett intressant storgårdskomplex (jfr Ale 2001:1)

12.15 – Östra Tommarp (Tumathorp), plats för medeltida stad och kloster

13.00 – Lunch på ett av Fritiof Nilsson Piratens stamställen: Hotel Svea i Simrishamn

14.15 – Bollerups godsmiljö i ett 900-årigt perspektiv: borg, kyrka, ekonomibyggnader

15.45 – Tosterups kyrka: märkliga kalkmålningar (jfr Ale 2003:2); Jörgen Krabbes grav

16.30 – Eftermiddagskaffe med konstutställning på det välkända Olof Viktors i Glemminge

17.15 – Avresa mot Lund.

18.30 – Ankomst till Lund

Pris: 300 kronor som betalas kontant på bussen.

Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat. Anmäl senast den 15/8 till

Ordf. Sten Skansjö
Kulramsvägen 5D
224 67 Lund
Tel. 046-14 15 15 el. 070-48 22 308
E-post: sten.skansjo@telia.com

Välkomna!
Styrelsen

ALE-utflykt till Syd-Själland

lördag 25 augusti 2007

Resmål: Årets historiska Ale-exkursion går till Syd-Själland. Bl.a. besöker vi resmål som har Skåne-anknytning, Herlufsholm, Gaunö och Vordingborg.

Tider: Avfärd från Lund kl 08.00 (kom i god tid). Återkomst till Lund mellan kl 18.00 och 19.00. Påstigning sker vid godsmagasinet vid järnvägsstationen på Clemnstorgets västra sida.

Transport: Sydbuss, Ystad. Bussen rymmer 50 personer.

Guider: Lokala guider är beställda på både Gaunö och Vordingborg. I övrigt medverkar under resan Sten Skansjö och Gert Jeppsson också som fungerande reseledare.

Mat och dryck: Ca 09.30 stannar vi för förmiddagskaffe/te. Bussen medför nybryggt kaffe. Medtag själv efter behag något kaffebröd. På Gaunö slottsområde äter vi lunch, ca 12.30 på restaurang Tulipanen. Måltiden ingår i resans pris, dock står var och en för kostanden för valfri måltidsdryck. Om tiden medger det dricker vi en kopp eftermiddagskaffe i Vordingborg före hemresan.

Pris: 375 SEK Priset är subventionerat genom att vi erhållit ett externt anslag som hjälp till resan. Deltagare som får förhinder och anmäler detta senare än en vecka före avresan får betala fullt pris, samma gäller om någon händelsevis bara uteblir den 25 augusti.

Anmälan Bindande anmälan ska ha inkommit senast den 13 augusti 2007. (Ett tips: Ale-resan brukar snabbt bli fullbokad). Anmälan sker skriftligen på talongen nedan. Betalning sker på bussen.

Anmälan till Elisabeth Reuterswärd, Erik Dahlbergsgatan 1, 222 20 Lund
E-post: elisabeth.reutersward@lsn.se, tel. 046-304410, eller 0707-307840
Är bortrest 25/6 – 12/7). Ni kommer att få bekräftelse om ni har fått plats på bussen.

Välkomna!

Styrelsen

Ale-utflykt med buss till mellersta Blekinge

Höstutflykten lördag 26 augusti 2006

Ale-utflykt med buss till mellersta Blekinge

Huvudciceron; länsantikvarie Leifh Stenholm, Blekinge

Stora satsningar har nyligen gjorts på anrika Ronneby brunn och dess omgivningar. Området har fått status som kulturreservat, det första reservatet av detta slag i södra Sverige, Kulturen ligger i byggnadernas samspel med det omgivande landskapet och området som social arena. Källan upptäcktes och brukades officiellt första gången år 1705, och områdets historia har noggrant dokumenterats i samband med trehundraårsjubileet. Den kände trädgårdsprofessorn Sven-Ingvar Andersson har arbetat med de sju trädgårdar som finns i parken. Vår ciceron blir länsantikvarien i Blekinge, Leifh Stenholm, som är styrelseledamot i vår förening och som varit drivande i reservatsbildningen. Det blir möjligt för deltagarna att köpa praktverket Ronneby Brunn under trehundra år: 1705-2005 till starkt subventionerat pris (200 kr).

 

Program:

08.00

Start från Lund (från godsexpeditionen vid Clemenstorget). Under vägen mot Ronneby blir det kommentarer och utblickar från bussen, och vi får en introduktion till Blekinge som historiskt landskap. Om så önskas stannar bussen för att ta upp passagerare i Kristianstad (omedelbart norr om järnvägsstationen, mitt emot Heliga Trefaldighets kyrka).

10.00

Ankomst till Ronneby, kaffe i Natur- och kulturrum (under tak). Övergripande information, därefter guidade vandringar i området. Medverkan av landskapsvetare Anette Svensson.

13.00

Lunch på Ronneby Brunn.

14.00

Avresa till Johannishus slott, där vi blir guidade av medlem av ägarfamiljen Wachtmeister.

16.00

Avresa mot Lund. (Möjlighet att köpa kaffe och bulle före avresan hos busschauffören.)

18.00

Ankomst till Lund.

Bussutflykt till Varberg med omnejd

Höstutflykten lördag 27 augusti 2005

Bussutflykt till Varberg med omnejd

Tema: Staden som flyttade fyra gånger samt fästningen och Bockstensmannen i nya perspektiv

Ciceron l:e antikvarie Pablo Wiking-Faria, Länsmuseet Varberg

 

Program:

08.00

Start från Lunds centralstation (intill Clemenstorget).

10.00-10.30

Fika med smörgås på Björkängs vägkrog i Himle. Ciceronen möter.

10.30-11.15

Resa runt Tvååker-Sibbarp. Kort stopp vid Järnmöllan i Ugglehult. En av Europas mest avancerade järnframställningsplatser på 1100-talet.

11.15-12.00

Kulturgeograf och arkeolog Pär Connelid berättar om utgrävningarna vid Gamla Köpstad (”Varberg I”), en nyupptäckt handelsplats från 1100-1200-talen. För tre år sedan visste vi inte att den haft bebyggelse.

12.00-12.30

Resa till Varberg (”Varberg V”) och drive-in guidning av stadens centrum med torg- och kurortsmiljön.

12.30-13.30

Lunch på Societetsrestaurangen i Societetsparken.

13.30-13.45

Vandring upp till Länsmuseet Varberg i Fästningen.

13.45-14.45

Varbergs fästning: Medeltida borg, vallar och kanonrum från ca 1600, fängelseepok på 1800-talet, kulturomgestaltning på 1900-talet. Utblick över Varberg på Platsarna (”Varberg IV”).

14.45-15.45

l:e antikvarie Christina Andersson-Wiking visar Bockstensmannen i Länsmuseet

Varberg. Bockstensmannen har Europas enda hela mansdräkt från medeltiden och är en människa att förstå medeltiden utifrån. Vi hinner få några smakprov på museets övriga innehåll: Kulknappen som sägs ha dödat Karl XII, Varbergsskolans konst, Bondeliv.

15.45-16.15

Fika från restaurang Borggården, lokal: Eskils källare.

16.15-17.15

Resa via Getakärr-Gamla Varbergs kyrkoruin (”Varberg II”) till Ny Varberg (”Varberg III”). Ny Varberg fanns under tiden 1400-1612 och här ser vi hamnläge, vallar och klosterrester. Vi hinner också att på håll skymta det nya världsarvet Grimetons radiostation. Ciceronen lämnar vid Himle.

19.15

Åter i Lund

Pris 350 kronor som betalas kontant på bussen. Anmälan är bindande.

Observera att antalet platser är begränsat.

Exkursion till Bornholm

Höstutflykten söndagen 2004-08-29

Söndagen den 29 augusti 2004 anordnade föreningen en exkursion till Bornholm

Ansvarig exkursionsledare var Ale:s redaktör universitetslektor Gert Jeppsson.

Program:

08.05

Incheckning på färjeterminalen i Ystad.

08.35

Avgång med katamaranen Villem Claussen från Ystad. På båten kan medhavt förmiddagskaffe intagas men det finns också möjlighet till servering.

09.45

Ankomst till Rønne. Buss väntar utanför terminalen.

09.45 – 10.45

Transport till Hammershus borg.

10.45 – 12.15

Föreläsning kring Hammershus följt av rundvandring i borgen.

12.15 – 12.45

Busstransport till Bornholms konstmuseum vid Helligdomsklippeme.

12.45 – 14.00

Guider från museet visar samlingarna och museet. Uppdelat på två grupper.

14.00 – 14.15

Busstransport till Gudhjem.

14.15 – 15.30

Lunch på Gudhjems röken ”Fiskebuffet”.

15.30 – 15.45

Busstransport till Österlars rundkyrka.

15.45 – 16.45

Visning av kyrkan av dess förvaltare Ernst Grundwald. Möjlighet till frågor om Bornholm.

16.45 – 17.30

Busstransport till Rønne över Almindigen.

17.30 – 18.30

Tid för egna aktiviteter.

18.30

Incheckning på färjeterminalen.

19.00

Avgång till Ystad.

20.10

Ankomst till Ystad.

Resan börjar på färjeterminalen i Ystad vilken är belägen omedelbart söder om järnvägsstationen. Parkeringsmöjligheter finns i omedelbar anslutning till terminalen.

Anmälan sker till Landsarkivet i Lund, växeln 046-19 70 00 senast den 30 juli. Anmälan är bindande och priset är 400 kr. inkluderande färjebiljett, buss på Bornholm, lunch, entréer m.m.

Betalningen erlägges på bussen på Bornholm.

Ales höstutfärd går till nordvästra Skåne och har Kullabygden i fokus.

Ales höstutfärd lördagen den 30 augusti 2003 går till nordvästra Skåne och har Kullabygden i fokus.

Under sakkunnig ledning av medeltidsarkeologen 1:e antikvarie fil. dr Peter Carelli vid Dunkers Kulturhus i Helsingborg och kulturgeografen docent Tomas Germundsson vid Lunds Universitet gör vi bl.a. ett snabbt besök i Helsingborg, där det finns nya och spännande forskningsresultat att förmedla kring Kärnan.

Vi åker därefter upp mot Krapperup, där den arkeologiskt undersökta medeltidsborgen presenteras av grävningsledaren (Carelli) och där en rundvandring i dagens slott också sker.

I fiskeläget Arild med medeltida anor och Skånes enda bevarade kustkapell intar vi en god lunch på Strand Hotell.

Vi besöker därefter Brunnby, där den äldsta bebyggelseutvecklingen i området presenteras, och där vi även besöker kyrkan, som har ett av Skånes rikaste kalkmålningsprogram.

I enskiftets (1803) jubileumsår 2003 berör vi under resans gång, och på plats, frågan om hur enskifte respektive laga skifte genomfördes i Kullabygden med dess omfattande fäladsmarker (Germundsson). Skiftet blev här ofta en helt annan och mer komplicerad process än den som ägde rum i de sedan gammalt åkerbruksinriktade byarna på Skånes lerslätter.

Kaffepauser tar vi på lämpliga tider och platser – ta med eget kaffe och bullar!

Avfärd:
Kl. 08.30 (prick) lördagen den 30 september, med Lundabussarna, från Clemenstorget
(Tullhuset) i Lund vid tågstationen. Beräknad hemkomst till Lund ca. 17.30.

Pris: 350 kronor (betalas kontant 30/8). I priset ingår buss, lunch, guider och inträden.

Antalet platser är begränsat till 47. Anmälan är bindande.

Anmälan skickas senast fredagen den 22 augusti till Landsarkivet i Lund, Box 2016, 220 02 Lund. Tfn 046-19 70 00 (växel), fax 046-19 70 70.

Om du inte fått plats kommer du att få besked per telefon senast den 25 augusti. Hör du inget från oss så har du fått plats.

Med vänliga hälsningar

Sten Skansjö Elisabeth Reuterswärd (046-19 70 04)

Höstutflykt: En resa i tid och rum från stenålder till Bo 01 i Malmö med omgivningar

Ales höstutfärd lördagen den 31 augusti 2002 har ägt rum. Utflykten var en resa i tid och rum från stenålder till Bo 01 i Malmö med omgivningar.