Årsmöte 15 maj 2024

Välkommen till årsmöte & medlemsmöte!
Tid: onsdagen den 15 maj 2024 kl 17-19
Plats: Kyrksalen, Historiska museet, Kraftstorg 1, Lund

Efter årsmötet (ca kl 17.30) fortsätter kvällen med föredrag, fika och mingel på Historiska museet.

Varmt välkommen!
/Pia Sander, ordförande

Program 15 maj

”Miraklet i Edsleskog och Dalslands medeltid. En utblick från periferin”, föredrag av Christian Mühlenbock, Historiska museets nye chef.
Under medeltiden var Dalsland ett skogigt gränsområde mellan Sverige och Norge. I brytpunkten mellan tidig medeltid och högmedeltid, runt år 1200, var den skogiga norra delen av Dalsland känd som markerna. I de norska kungasagorna beskriver man hur markerna tidvis var uppehållsort för tronpretendenter och rövarband som i omgångar gjorde anspråk på den norska tronen. Därför framstår det som mycket märkligt att det var just här som företrädare för den katolska kyrkan valde att bygga en av landets största kyrkor. Dessutom murades den i tegel – ett för tiden helt nytt material. Det här föredraget kommer att handla om resultaten från de arkeologiska undersökningarna av kyrkan i Edsleskog och om varför man valde att bygga den just här.

Hanne Sanders, professor i historia vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok ”En värld med Gud. Religiös världsbild och kyrka i dansk-svenska Lunds stift 1650-1720”. 

Möt redaktören för tidskriften Ale! Karin Gustavsson presenterar aktuella artiklar.

Möt föreningsmedlemmar och styrelse, framför dina önskemål och tankar om föreningens framtid och möjligheter.

Mingla över en fika. Se museets utställningar på egen hand, t ex ”Skatter från fem kontinenter”. 

 

Bilden:

Utflykt 2023, Skromberga bruk med det fina badhuset från tidigt 1900-tal, uppfört till arbetarna.

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Inbjudan/kallelse

Valberedningens förslag