Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte & medlemsmöte!
Tid: måndagen den 15 maj 2023 kl 17-20
Plats: Kyrkosalen, Historiska museet, Kraftstorg 1, Lund

Efter årsmötet (ca kl 17.30) fortsätter kvällen med föredrag, visningar, mingel och
umgänge på Historiska museet.
• Lyssna till presentationer om föreningens historia och en hittills okänd
föremålssamling som har tillhört föreningen.
• Följ med bakom kulisserna på en visning av utställningen Skatter från fem
kontinenter. Andreas Manhag presenterar.
• Möt vår redaktör Karin Gustavsson som berättar om tidskriften Ale och aktuella
artiklar.
• Möt andra föreningsmedlemmar och styrelse, framför dina önskemål och
tankar om föreningens framtid och möjligheter.
• Mingla och möt historieintresserade över dryck och lättare tilltugg.

Varmt välkommen.
/Pia Sander, ordförande

Handligar för årsmötet:

Stadgar

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Kallelse till årsmöte 2022

Årsmöte 2016

Föreningens årsmöte 2016 äger rum i universitets humanistcentrum Lux, Sal B152. Helgonavägen 3, gå till entré A, väl inne finner ni sal B152 på vänster hand.

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Årsmöte 2014

Föreningens årsmöte har ägt rum i sal 3 på Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A i Lund.

Efter årsmötet föreläser Göran Larsson, chef för Malmö museer, över ämnet: ”Trekungamötet och Baltiska utställningen i Malmö 1914”.

Dagordning:

Årsmötet öppnas
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
Fastställande av balansräkning för 2013
Revisionsberättelse för verksamheten 2013
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 års förvaltning
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Fastställande av årsavgiften för 2015
Information om höstutflykten
Information om tidskriften Ale
Övriga frågor

Varmt välkomna!
STYRELSEN
Lars Berggren
Ordförande

Årsmöte 2013

Föreningens årsmöte äger rum i sal 3 på Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A i Lund.

Kallelsen i PDF-format för utskrift (52 KB)

Efter årsmötet föreläser Mag. art. Henning Bender över ämnet

”Indvandringen til Bornholm fra de skånske landsdele og Småland 1850 1920”

Bender har tidigare varit direktör för det danska utvandrararkivet, stadsarkivarie
i Aalborg och direktör för Bornholms forskningscentcr (CRT) i Nexö.

Dagordning

Årsmötet öppnas
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
Fastställande av balansräkning för 2012
Revisionsberättelse för verksamheten 2012
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 års förvaltning
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Fastställande av årsavgiften för 2013
Information om höstutflykten
Information om tidskriften Ale
Övriga frågor

Varmt välkomna!
STYRELSEN
Sten Skansjö
Ordförande
Informationen är utlagd i efterhand. (Kallelse var utsänd med ALE 2013:1 i tid.)
2012-05-07 kl. 13.15 av Anders Persson

Årsmöte 2012

TORSDAGEN DEN 26 APRIL KL. 19.00

Föreningens årsmöte äger rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläser fil. dr Bengt Söderberg över ämnet: ”Ales stenar och arkeologin – vad vet vi?” Bengt, som är arkeolog och styrelsemedlem i föreningen, har just avslutat en stor sammanställning av vad som har skett inom forskningen kring detta flaggskepp bland skånska fornlämningar. Bildspel.

Dagordning

Årsmötet öppnas
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
Fastställande av balansräkning för 2011
Revisionsberättelse för verksamheten 2011
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 års förvaltning
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Fastställande av årsavgiften för 2013
Information om höstutflykten
Information om tidskriften Ale
Övriga frågor

Varmt välkomna!
STYRELSEN
Sten Skansjö
Ordförande
Informationen utlagd: 2012-04-01 kl. 18.20 av Anders Persson

Årsmöte 2011

TISDAGEN DEN 3 MAJ KL. 19.00

 

Föreningens årsmöte äger rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

 

Efter årsmötet föreläser fil. dr Elisabeth Reuterswärd över ämnet: ”Sex, synd och mutor. Om utomäktenskapligt födda barn under 1700-talet”

Elisabeth Reuterswärd är historiker och har varit verksam som förste arkivarie vid Landsarkivet i Lund. I föreningen har hon länge varit styrelsemedlem (bl.a. vice ordf., skattmästare) och medlem av tidskriftens redaktionskommitté.

 

Dagordning

 

1. Årsmötet öppnas

2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010

7. Fastställande av balansräkning för 2010

8. Revisionsberättelse för verksamheten 2010

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2010 års förvaltning

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

14. Utseende av valberedning

15. Fastställande av årsavgiften för 2012

16. Information om höstutflykten

17. Information om tidskriften Ale

18. Övriga frågor

Varmt välkomna

Styrelsen

Årsmöte 2010

TISDAGEN DEN 4 MAJ KL. 19.00

 

Föreningens årsmöte äger rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

 

Efter årsmötet föreläser docent Ingemar Ottosson över ämnet ”Skånelänningar i Fjärran Östern −

Resenärer i österled från 1700- till 1900-tal”

Ingemar Ottosson är historiker, verksam vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Han är en framträdande kännare av Fjärran Östern och de nordiska kontakterna med detta område genom tiderna.

 

Dagordning

 

1. Årsmötet öppnas

2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009

7. Fastställande av balansräkning för 2009

8. Revisionsberättelse för verksamheten 2009

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2009 års förvaltning

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

14. Utseende av valberedning

15. Fastställande av årsavgiften för 2011

16. Information om höstutflykten

17. Information om tidskriften Ale

18. Övriga frågor

Varmt välkomna

Styrelsen

Årsmöte 2009

torsdagen 2009-04-23

DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA FÖRENING

ÅRSMÖTE 2009 TORSDAGEN DEN 23 APRIL KL. 19.00

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläser arkeologen Magnus Andersson, över ämnet ”Döserygg – ett megalitiskt centrum”.
Arkeologen Magnus Andersson, som är verksam vid Riksantikvarieämbetet, UV Syd, Lund, berättar om en nyligen
avslutad utgrävning i sydvästra Skåne (vid Södra Håslöv). Där har man undersökt en i nordiskt perspektiv helt
unik grav- och samlingsplats från yngre stenåldern, med rester av ett flertal dösar, en processionsväg m.m.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008
7. Fastställande av balansräkning för 2008
8. Revisionsberättelse för verksamheten 2008
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2008 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för 2010
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Elisabeth Reuterswärd
Sekreterare

Årsmöte 2008

TISDAGEN DEN 29 APRIL KL. 19.00

Föreningens årsmöte ägde rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläser historikern, fil. dr Jens Lerbom över ämnet ”Gamla och nya myter om Skånes, Hallands och Blekinges övergång från Danmark till Sverige”.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007
7. Fastställande av balansräkning för 2007
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2007 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2009
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Elisabeth Reuterswärd
Sekreterare

Årsmöte 2007

Tisdagen den 24 april kl 19.00

Föreningens årsmöte ägde rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet höll FD Caroline Arcini en uppskattad föreläsning över ämnet: ”Framstupa i den skå/nska myllan från mesolitikum till medeltid. Vem förtjänar ödet att bli begravd på mage.”

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006
7. Fastställande av balansräkning för 2006
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2006
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2006 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2008
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande

Årsmöte 2006

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4
(huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet höll FD Mats Olsson en uppskattad föreläsning över ämnet:
”Skatta dig lycklig! Vinnare och förlorare bland skånska bönder 1660-1900”

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005
7. Fastställande av balansräkning för 2005
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2005
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2005 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2007
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande

Årsmöte 2005

Årsmötet 2005 onsdagen den 20 april kl 19.00 har ägt rum.

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4
(huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet höll docent Nils Lewan ett uppskattat föredrag ”Sagan om den
skånska rekognoseringskartan – männen, kartan och beskrivningen”

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004
7. Fastställande av balansräkning för 2004
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2004
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2004 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2006
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar, bordlagt ärende
19. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande

Årsmöte 2004

Tisdagen den 27 april kl 18.30 har ägt rum

Föreningens årsmöte 2004 ägde rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläste f d universitetskanslern Carl-Gustaf Andrén om ” Ärkesätet i Lund 1103/04 – etablering och utveckling”

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003
7. Fastställande av balansräkning för 2003
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2003
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2003 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2005
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar
19. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande

Årsmöte 2003

Årsmötet 2003 torsdagen den 10 april kl 18.15 har ägt rum.

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläste Carl Aspegren från Trelleborg AB om millenniets helsingborgare, industrimannen Henry Dunker ”Despot och charmör”.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2002
7. Fastställande av balansräkning för 2002
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2002
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2002 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2004
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande