Årsmöte 2016

Föreningens årsmöte 2016 äger rum i universitets humanistcentrum Lux, Sal B152. Helgonavägen 3, gå till entré A, väl inne finner ni sal B152 på vänster hand.

Kallelse

Verksamhetsberättelse