https://tidskriftenale.se/wp-content/uploads/2023/07/Historisk-Tidskrift-For-Skaneland_1915_1-3.pdf

https://tidskriftenale.se/wp-content/uploads/2023/07/Historisk-Tidskrift-For-Skaneland_1906_4-6.pdf

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Årsmöte 2022

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2022-05-19 – TID OCH PLATS

Föreningens årsmöte äger rum torsdagen 2022-05-19 kl. 18.30 i Lund på Historiska museet vid Lunds Universitet.

Adress dit är: Kraftstorg 1, 223 50 Lund.

Denna kallelse med dagordning är publicerad på denna hemsida måndagen 2022-03-14 och den är även utskickad med Ale 2021 nr. 4.

Kontaktuppgifter till föreningens ordförande

Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Telefon: 0768 – 78 56 86
E-post: bjorn.magnusson_staaf[AT]kultur.lu.se

Aktuellt status för dokumentationen inför årsmötet.
1. Kallelse med dagordning – Klar
2, Verksamhetsberättelse 2021/2022 – Klar
3. Resultaträkning – Klar
4. Balansräkning – Klar
5. Revisionsberättelse – Klar
6. Valberedningens förslag (punkter 11-13 i dagordningen) – Föreläggs årsmötet
7. Årsmötesprotokollet 2021-05-17 – Under publicering
8. Styrelsens förslag nya stadgar 2021-05-11 – Redovisas på årsmötet – Se också dokument nr. 0 nedan. Stadgeändring fordrar enligt nuvarande stadgar beslut av två årsmöten.

Styrelsens förslag till nya stadgar

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Protokoll

Till Nordsjälland

Lördagen den 2 september 2017

Anmälan per e-post:
bengt.soderberg[snabela]arkeologerna.com

Anmälan per brev:
Bengt Söderberg
Arkeologerna
Odlarevägen 5
226 60 LUND

Program