Till Halmstad och södra Halland

Söndagen den 2 september 2018

Anmälan per e-post:
biorn.magnusson staaf[snabela]kultur.lu.se
OBS! Inga telefonanmälningar OBS!

Anmälan per brev:
Se ”blankettdel” i med ALE 2018 Nr. 2-3 utsänd bilaga eller PDF-filen nedan:
Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Utflyksguiden

Programmet