Till nordöstra Skåne i ärkebiskopars spår

Lördagen den 31 augusti 2019

Anmälan per e-post:
biorn.magnusson staaf[snabela]kultur.lu.se
OBS! Inga telefonanmälningar OBS!

Anmälan per brev: (Senast lördagen 10 augusti 2019) till ordf.
Se ”blankettdel” i med ALE 2019 Nr. 2-3 utsänd bilaga eller PDF-filen nedan:
Björn Magnusson Staaf
Norra Bulltoftavägen 17
212 43 Malmö

Utskrift av anmälan med utflyktsguide