Ale-utflykt med buss till det (delvis) okända Österlen

Söndagen den 31 augusti 2008

Ciceroner: Gert Jeppsson, Sten Skansjö och Bengt Söderberg

Program:

8.30 – Start från Lund (från Godsexpeditionen vid Clemenstorget).

Under färden i bussen finns det anledning att återkommande kommentera ett kulturlandskap med ovanligt rika historiska värden, men vi gör också några tydliga anhalter, enligt följande plan:

09.30 – Ankomst till Vitaby-Grevlunda. Den märkliga ruinen efter medeltidsborgen Vallabacken i Grevlunda. Kaffe från bussen. Kaffebröd bör man själv medbringa.

10.30 – Gyllebo borgruin: svårtillgänglig men sevärd

11.30 – Järrestad: unika hällristningar och minnen av en järnåldersmiljö med ett intressant storgårdskomplex (jfr Ale 2001:1)

12.15 – Östra Tommarp (Tumathorp), plats för medeltida stad och kloster

13.00 – Lunch på ett av Fritiof Nilsson Piratens stamställen: Hotel Svea i Simrishamn

14.15 – Bollerups godsmiljö i ett 900-årigt perspektiv: borg, kyrka, ekonomibyggnader

15.45 – Tosterups kyrka: märkliga kalkmålningar (jfr Ale 2003:2); Jörgen Krabbes grav

16.30 – Eftermiddagskaffe med konstutställning på det välkända Olof Viktors i Glemminge

17.15 – Avresa mot Lund.

18.30 – Ankomst till Lund

Pris: 300 kronor som betalas kontant på bussen.

Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat. Anmäl senast den 15/8 till

Ordf. Sten Skansjö
Kulramsvägen 5D
224 67 Lund
Tel. 046-14 15 15 el. 070-48 22 308
E-post: sten.skansjo@telia.com

Välkomna!
Styrelsen