Ale-utflykt med buss till mellersta Blekinge

Höstutflykten lördag 26 augusti 2006

Ale-utflykt med buss till mellersta Blekinge

Huvudciceron; länsantikvarie Leifh Stenholm, Blekinge

Stora satsningar har nyligen gjorts på anrika Ronneby brunn och dess omgivningar. Området har fått status som kulturreservat, det första reservatet av detta slag i södra Sverige, Kulturen ligger i byggnadernas samspel med det omgivande landskapet och området som social arena. Källan upptäcktes och brukades officiellt första gången år 1705, och områdets historia har noggrant dokumenterats i samband med trehundraårsjubileet. Den kände trädgårdsprofessorn Sven-Ingvar Andersson har arbetat med de sju trädgårdar som finns i parken. Vår ciceron blir länsantikvarien i Blekinge, Leifh Stenholm, som är styrelseledamot i vår förening och som varit drivande i reservatsbildningen. Det blir möjligt för deltagarna att köpa praktverket Ronneby Brunn under trehundra år: 1705-2005 till starkt subventionerat pris (200 kr).

 

Program:

08.00

Start från Lund (från godsexpeditionen vid Clemenstorget). Under vägen mot Ronneby blir det kommentarer och utblickar från bussen, och vi får en introduktion till Blekinge som historiskt landskap. Om så önskas stannar bussen för att ta upp passagerare i Kristianstad (omedelbart norr om järnvägsstationen, mitt emot Heliga Trefaldighets kyrka).

10.00

Ankomst till Ronneby, kaffe i Natur- och kulturrum (under tak). Övergripande information, därefter guidade vandringar i området. Medverkan av landskapsvetare Anette Svensson.

13.00

Lunch på Ronneby Brunn.

14.00

Avresa till Johannishus slott, där vi blir guidade av medlem av ägarfamiljen Wachtmeister.

16.00

Avresa mot Lund. (Möjlighet att köpa kaffe och bulle före avresan hos busschauffören.)

18.00

Ankomst till Lund.