Årsmöte 15 maj 2024

Välkommen till årsmöte & medlemsmöte!
Tid: onsdagen den 15 maj 2024 kl 17-19
Plats: Kyrksalen, Historiska museet, Kraftstorg 1, Lund

Efter årsmötet (ca kl 17.30) fortsätter kvällen med föredrag, fika och mingel på Historiska museet.

Varmt välkommen!
/Pia Sander, ordförande

Program 15 maj

”Miraklet i Edsleskog och Dalslands medeltid. En utblick från periferin”, föredrag av Christian Mühlenbock, Historiska museets nye chef.
Under medeltiden var Dalsland ett skogigt gränsområde mellan Sverige och Norge. I brytpunkten mellan tidig medeltid och högmedeltid, runt år 1200, var den skogiga norra delen av Dalsland känd som markerna. I de norska kungasagorna beskriver man hur markerna tidvis var uppehållsort för tronpretendenter och rövarband som i omgångar gjorde anspråk på den norska tronen. Därför framstår det som mycket märkligt att det var just här som företrädare för den katolska kyrkan valde att bygga en av landets största kyrkor. Dessutom murades den i tegel – ett för tiden helt nytt material. Det här föredraget kommer att handla om resultaten från de arkeologiska undersökningarna av kyrkan i Edsleskog och om varför man valde att bygga den just här.

Hanne Sanders, professor i historia vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok ”En värld med Gud. Religiös världsbild och kyrka i dansk-svenska Lunds stift 1650-1720”. 

Möt redaktören för tidskriften Ale! Karin Gustavsson presenterar aktuella artiklar.

Möt föreningsmedlemmar och styrelse, framför dina önskemål och tankar om föreningens framtid och möjligheter.

Mingla över en fika. Se museets utställningar på egen hand, t ex ”Skatter från fem kontinenter”. 

 

Bilden:

Utflykt 2023, Skromberga bruk med det fina badhuset från tidigt 1900-tal, uppfört till arbetarna.

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Inbjudan/kallelse

Valberedningens förslag

Utflykt: Historiska miljöer i Skånes mitt


Utflykt lördag 31 augusti 2024
Historiska miljöer i Skånes mitt

Vi färdas med buss genom sensommarskåne och under sakkunnig ledning besöker vi intressanta historiska platser i länets mitt, Fulltofta gods, Fulltofta kyrka, prästgårdsparken i Östra Sallerup och Vätteryds gravfält.
Vid Fulltofta gamla godsmiljö blir det morgonfika i fält. Kulturgeograf Lars Persson berättar om hur huvudgårdsmiljön förändrades under 1700- och 1800-talet. Henrik Borg, museichef Regionmuseet Skåne, presenterar hur huvudgårdens ekonomibyggnader har byggts om för en ny användning.
Fulltofta medeltida kyrka och dess intressanta takmålningar visas av Anders Reisnert, förre stadsantikvarien i Malmö. Vi besöker Landeröd, en av flera ensamgårdar som tillhört Fulltofta adelsgods, och dess naturbetesmark med äldre odlingsspår och en järnåldersgrav.
Tillsammans med arkeologen Bengt Söderberg besöker vi gravfältet i Vätteryd som är ett av de större i sitt slag i Skandinavien och det bäst bevarade i Skåne.
Sist på dagen landar vi i Östra Sallerup med en unik prästgårdspark skapad i renässansstil av Jöns Henriksson/Jens Hendriksen som var präst i byn på 1600-talet. Guider från Föreningen Jöns Henrikssons minne visar oss runt i parken. Eftermiddagsfika serveras på Kulturhuset i Östra Sallerup.
Ett fullständigt tidsprogram kommer i Ale 2:2024 med information om kostnad och anmälan. Lunchen intas på Höörs gästgiveri.
Obs! Medlemsförmån: Föreningen bjuder medlemmar på bussresan. Ni betalar endast för entréer, lunch och fikor.
Välkommen!

Bilden ovan: Fulltofta gods och takmålning i Fulltofta kyrka. Foto: Lars Persson.

 

Detaljerat programblad i pdf-format.