Höstutflykt till lundabygden

Lördagen den 1 september 2012

Utskrift av programmet

Program (med reservation för ev. ändringar):

År 2012 är utgivningsår för ett antal nya bokverk som belyser såväl staden Lunds som omgivningarnas historia, däribland Dalby kloster, kyrka och kyrkby. Ständigt aktuellt är Uppåkra, Lunds föregångare. Föreningens exkursion avser att belysa detta och hoppas ge en del nya perspektiv på gamla, för många säkert väl kända miljöer.

Ciceroner: Lars Berggren, Gert Jeppsson, Sten Skansjö, Bengt Söderberg, Asa Ahlklo Klintborg, Göran Larsson

09.00: Start från Lund (från turistbusshållplatsen vid Bangatan/Clemenstorget) Lund:
Vi rullar genom Lunds huvudstråk och uppmärksammar stadens särart genom dess långa historia; den medeltida storhetstiden, reformationens nedångstid, universitetets tillkomst, den stillsamma stifts- och universitetsstaden, industristaden efter mitten av 1800-talet; de storslagna planerna på en framtida stadstillväxt…

Uppåkra:
Den månghundråriga centralplatsen från järnålder (inklusive vikingatid) söder om Höjeå är unik i nordiskt sammanhang, en ”preurban stadsbildning”: maktcentrum, handels- och tillverkningscentrum, kultcentrum mm. De senaste årens grävningsledare, Bengt Söderberg, guidar oss över fälten med lämningar.

Dalby:
år 2010 hölls en internationell forskarkonferens kallad ”Locus celebris. Dalby kyrka, kloster och gård”. En omfattande publikation med konferensbidrag beräknas utkomma i slutet av augusti 2012. En av deltagarna i konferensen, Sten Skansjö, kommer att förmedla några perspektiv från konferensen.

Genarp:
Den unika 1500-talskyrkan från adelns storhetstid betraktas här i ett socialt och kulturellt perspektiv. Gert Jeppsson och Sten Skansjö berättar.

Alnarp: Lunch på Restaurang Alnarp
Efter lunchen guidar oss fil, dr Asa Ahlkl Klintborg, SLIU Alnarp, i Alnarpsmiljön och presenterar några tankar från sin avhandling: Åkerns blomma: Trädgården som jordbrukets förebild i 1800-taleL Skåne (2012).

Svenstorp och slaget vid Lund:
Göran Larsson, Gert Jeppsson

1800 (ca): Ankomst till Lund.

Anmälan till Ales utfärd lördagen 1 september 2012
Pris; 300 kronor per person, att betala kontant på bussen.
Anmäl senast den 2018 till ordf Lars Berggren via e-post lars.berggren&hist.lu.se (Då kommer bekräftelse som svar). även telefonanmälan kan fungera: tel. 0761-48 41 42.
Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat, först till kvarn….
Ange följande uppgifter i din anmälan.
Namn, antal deltagande, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress