Utflykt till Bornholm

År 2004 besökte föreningen Bornholm under en endagsresa, som då främst inriktades på de norra och västra delarna av ön. Nu är det dags att uppleva de centrala, östra och södra delarna av den natursköna och kulturhistoriskt intressanta ön. Vi kommer att få ytterst sakkunnig guidning av Birgit och Henning Bender, bosatta på Bornholm: Birgit är svensk historiker och har bl.a. verkat som stadsarkivarie i Malmö, medan Henning är dansk historiker, tidigare direktör för det danska utvandrararkivet och för Bornholms forskningscenter; han har bl.a. undersökt den svenska invandringen på Bornholm, vilket redan är bekant for föreningens medlemmar genom hans uppmärksammade artikel i Ale 2012:3 och hans föredrag på föreningens årsmöte i Lund i april 2013.

Program